Velkommen til DSTMIS

DSTMIS er et videnskabligt selskab, der har til formål at udbrede kendskab til problemstillinger inden for tropemedicin og international sundhed.

Selskabet arbejder også for at fremme forskningen i disse områder 

Selskabet arrangerer et årligt forårssymposium, ofte i samarbejde med Dansk Selskab for Parasitologi.

Ligeledes afholdes julemøder, hvor interessante, ofte internationale, forskere inviteres til at holde foredrag.

Bliv medlem

Selskabet er åbent for alle med interesse for ovenstående emner, uanset faglig baggrund.
Selskabet har aktuelt ca. 300 medlemmer, hvoraf en del er bosat og arbejder i udlandet.
Medlemskontingent udgør 200,- kroner for ordinære medlemmer og 100,- kroner for studerende.

DSTMIS er åbent for alle interesserede. Klik på fanen "Bliv medlem" til venstre for at melde dig ind.

tropemedicin transparent 100pxOrdinær generalforsamling 2019

Tirsdag 11. juni kl. 17:00-19:00

 

Frederiksberg Campus, Dyrlægevej 100, 1870 Frederiksberg

Generalforsamlingen vil blive efterfulgt af et fagligt oplæg og en let anretning. Mødet er åbent for alle, også ikke-medlemmer.

Nærmere information om program og dagsorden følger snarest muligt.

På vegne af bestyrelsen

____________________________________

Gideon Ertner