tropemedicin transparent 200pxHermed udsendes forslag til vedtægtsændringer til generel e-mailafstemning blandt medlemmerne iht. vedtægtens § 7. Nærmere motivation for ændringerne fremgår af ændringsforslaget. De nuværende vedtægter er vedlagt. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen i november 2018 (referat vedhæftet under dokumenter). Da under halvdelen af medlemmerne var til stede ved generalforsamlingen, kan ændringerne kun vedtages, såfremt de sendes til e-mailafstemning blandt samtlige medlemmer, og 2/3 af de afgivne stemmer er for ændring. Bestyrelsen skal beklage den forsinkede udsendelse af forslag og referat fra generalforsamlingen.

Stemme afgives ved mail til selskabets sekretær, Kristina Langholz Kristensen senest 14. april 2019.