Velkommen til DSTMIS

DSTMIS er et videnskabligt selskab, der har til formål at udbrede kendskab til problemstillinger inden for tropemedicin og international sundhed.

Selskabet arbejder også for at fremme forskningen i disse områder 

Selskabet arrangerer et årligt forårssymposium, ofte i samarbejde med Dansk Selskab for Parasitologi.

Ligeledes afholdes julemøder, hvor interessante, ofte internationale, forskere inviteres til at holde foredrag.

Bliv medlem

Selskabet er åbent for alle med interesse for ovenstående emner, uanset faglig baggrund.
Selskabet har aktuelt ca. 300 medlemmer, hvoraf en del er bosat og arbejder i udlandet.
Medlemskontingent udgør 200,- kroner for ordinære medlemmer og 100,- kroner for studerende.

DSTMIS er åbent for alle interesserede. Klik på fanen "Bliv medlem" til venstre for at melde dig ind.

Vi har samlet de bedste, mest interessante og internationalt anerkendte undervisere i tropemedicin og stablet en spændende kursusrække på benene. Hver måned vil et emne bliver gennemgået med et fokus på klinikken, men også om diagnostik og de internationale perspektiver og udfordringer bag hver sygdom. Emnerne er målrettet læger med interesse for Tropemedicin, men alle kan deltage. Tilmelding ikke nødtvendig. 

Første gang bliver 12. Oktober kl 16:00 hvor Kim David og Lasse Vestergaard vil undervise i Malaria

Stedet er Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, København K. Lokale: Luftskibet (fra hovedindgangen og ind til højre i stueetagen – følg skiltene). Der vil også være mulighed for online deltagelse hver gang. Linket bliver lagt på www.tropemedicin.dk.  

De øvrige undervisningsdage og emner vil blive lagt på hjemmesiden og sendt ud til medlemmer på mail.